Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
12.04.22 Pembubaran Ahli Yang Dilantik MMN

Jabatan Majlis-majlis Mesyuarat dengan ini memaklumkan bahawa ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN) yang dilantik telah dibubarkan pada 6 Mac mengikut Pemasyhuran Pembubaran MMN menurut Perkara 55 (1) dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam.

12.04.22 Pembubaran Ahli Yang Dilantik MMN