Skip Ribbon Commands
Skip to main content

All News

News Image23.03.24 Memperkukuh piawaian dalam perhubungan awam​BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 23 Mac. - Dalam interaksi dan perbualan dengan pelbagai jabatan di seluruh kementerian, adalah jelas bahawa pentingn...
News Image23.03.24 Usaha ke arah menambah baik sistem maklumat, perkhidmatan kerajaan​BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 23 Mac. - Ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Yang Berhormat Awang Mohammad bin Abdullah @ Lim Swee Ann mencadangkan...
News Image23.03.24 Isu berbangkit perlu tindakan sewajarnya​BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 23 Mac. - Ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin melahirkan harapan agar isu...
News Image23.03.24 Industri pertanian berpotensi kembangkan ekonomi negara​BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 23 Mac. - Sektor pertanian sering dilihat sebagai satu aktiviti ekonomi yang boleh membawa banyak impak positif kepa...
News Image23.03.24 Teruskan usaha meningkatkan penghasilan produk tempatan​BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 23 Mac. - Dalam persidangan Majlis Mesyuarat Negara (MMN) Ke-20, berbagai isu pandangan dan permasalahan yang dihada...
News Image23.03.24 Kerjasama sepadu perlu untuk tangani isu semasa​BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 23 Mac. - Ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat semasa menyampaikan ucapan pe...
News Image23.03.24 Utamakan hak perniagaan warga tempatan​BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 23 Mac. - Peranan pengusaha-pengusaha warga tempatan dalam pertumbuhan ekonomi tidak dapat dinafikan dan hendaklah d...
News Image23.03.24 Ubah minda, sikap pendekatan, budaya kerja sedia ada​BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 23 Mac. -  Ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Yang Berhormat Dayang Hajah Safiah binti Sheikh Haji Abdul Salam...
News Image23.03.24 Manfaatkan potensi generasi muda sebagai agen perubahan proaktif​BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 23 Mac. -  Ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Yang Berhormat Dayang Hajah Rosmawatty binti Haji Abdul Mumin me...
News Image23.03.24 Memastikan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran negara terus terjamin​BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 23 Mac. - Dalam pembentangan cadangan belanjawan tahun kewangan yang membawa tema 'Bersatu Membina Masa Depan Yang L...
1 - 10 Next