Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bahagian Teknikal

Bahagian Teknikal

Fungsi Utama:

1. Merancang, mengatur, memantau dan mengawas kerja-kerja penyelanggaraan, pemeliharaan, baikpulih dan penambahbaikan keatas fizikal bangunan dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di Kompleks Bangunan Dewan Majlis.Tugas Dan Tanggungjawab:

1. Menyediakan dokumen tawaran termasuk skop kerja dan spesifikasi bagi perkhidmatan dan kerja-kerja yang hendak​ ditawarkan ​​​​kepada supplier/kontraktor;

2. Menyelaraskan dengan agensi kerajaan yang lain dalam bantuan perlaksanaan kerja-kerja pemeliharaan dan penambahbaikan (kerja-kerja khas);

3. Pengurusan pentadbiran kontrak bagi projek-projek yang akan dan sedang berjalan dari masa ke semasa;

4. Pentadbiran dan pengurusan logistik dalam acara-acara seperti Persidangan Majlis Mesyuarat Negara (MMN) yang akan diadakan setiap tahun