Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Visi, Misi dan Fungsi

Visi, Misi dan Fungsi

​  


VISI​
-----------------------------------------


 Bersedia menghadapi cabaran kontemporari dan responsif dalam meningkatkan perkhidmatan ke arah lebih efisien dan inovatif.


 
MISI
-----------------------------------------

 
Memberikan perkhidmatan yang baik dalam pengendalian Majlis Mesyuarat Di-Raja, Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Majlis Mesyuarat Negara. 

 

FUNGSI
-----------------------------------------

 
Mengendalikan Majlis-Majlis Mesyuarat seperti yang dikehendaki oleh Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Pindaan) 2004, iaitu:

i.      Majlis Mesyuarat Di-Raja (Fasal 5)
ii.      Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet (Fasal 10)
iii.      Majlis Mesyuarat Negara (Fasal 23)