Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Profil Jurutulis

Profil Jurutulis
​ ​​

JURUTULIS MAJLIS MESYUARAT DI-RAJA, 

SETIAUSAHA MAJLIS MESYUARAT MENTERI-MENTERI KABINET &

JURUTULIS MAJLIS MESYUARAT NEGARA


YM JT

Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Huraini Binti Pehin Orang Kaya Setia Jaya Dato Paduka Awang Haji Hurairah

Dr. Dayang Hajah Huraini binti POKSJDP Haji Huraini telah dilantik sebagai Jurutulis Majlis Mesyuarat Di-Raja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara bermula 27 Jamadilakhir 1445 bersamaan 9 Januari 2024.

Dr. Dayang Hajah Huraini mula berkhidmat dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tahun 1999 dan telah memegang beberapa jawatan di Perkhidmatan Awam. Antaranya ialah Pegawai Pelajaran Kanan di Unit Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan; Pemangku Ketua Unit SPN21, Pejabat Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras), Kementerian Pendidikan, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Pengarah Pejabat Wawasan Brunei, Jabatan Perdana Menteri. Sebelum memegang jawatan Jurutulis Majlis Mesyuarat Di-Raja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet & Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara, Dr. Dayang Hajah Huraini binti POKSJDP Haji Huraini memegang jawatan sebagai Timbalan Setiausaha Tetap (Wawasan) di Jabatan Perdana Menteri.​ Pengalaman beliau merentasi beberapa bidang termasuk Pendidikan dan Pendidikan Inklusif; Dasar, Pemantauan dan Penilaian; Pengurusan Strategi; Foresight & Futures thinking dan Pembangunan Mampan (Sustainable Development).

Dr. Dayang Hajah Huraini mempunyai kelulusan BSc (Hons) Psychology with Health Sciences dari South Bank University (1995); MSc Psychology of Education dari Institute of Education, University of London (1996) dan Doctorate of Philosophy (DPhil) Education dari University of Oxford (2010).