Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Profil Jurutulis

Profil Jurutulis
​​

JURUTULIS MAJLIS MESYUARAT NEGARA

YDM Pehin JT

Yang Dimuliakan Pehin Orang kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Haji Judin bin Haji Asar.


Lahir                                                         : Dilahirkan di Negara Brunei Darussalam pada 13 April, 1942

Latar Belakang Pendidikan               : Master of Arts (MA), University of Keele, United Kingdom

: Maktab Sultan Omar 'Ali Saifuddien (SOAS)

: Sekolah Melayu Sengkurong

Perkhidmatan Kerajaan                     
Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri 
Kabinet & Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat         

-

 1 Januari 1993 - Sekarang

 

​:
Setiausaha Majlis Mesyuarat 

-

21 Oktober 1986 - 31 Mac 1993 

​:

Setiausaha Tetap, Kementerian Pertahanan

-

Januari 1984 - September 1986 & Mei 1996 - 1999

​:
Timbalan Jurutulis
-

​April 1965 - Disember 1971
:​
Pegawai Pentadbir ​-
1 Disember 1964 - 13 April 1965 
​:
Penolong Pentadbir Pelatih​-
16 September 1961 - 30 November 1964Gelaran                                                : Dikurniakan gelaran Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei                                                                             Darussalam pada 8 Julai 1996.

Pingat – Pingat dan Bintang – Bintang Kebesaran:

: Pingat Omar ‘Ali Saifuddien Kelas Pertama (1967)

: Darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa Darjah Ketiga (SLJ – 1968)

: Pingat Puspa (Emas – 1969)

: Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Kelas Kedua (DPMB – 1979)

: Pingat Kerja Lama (PKL – 1982)

: Pingat Jasa Kebaktian (PJK – 1987)

: Pingat Bakti Laila Ikhlas (PBLI – 1998)

: Pingat Sultan Hassanal Bolkiah Kelas Pertama (PHBS – 2010).