Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bahagian Kewangan

Bahagian Kewangan
Fungsi Utama:

1. Mengendalikan Hal Ehwal Pentadbiran Am dan Pengurusan Kewangan yang lebih efektif dan kemaskini.


Tugas Dan Tanggungjawab:

1. Membantu Jurutulis dan Timbalan Jurutulis dalam menyediakan pelan strategik jabatan, pengurusan prestasi dan juga bertanggungjawab dalam penyediaan pelbagai projek jabatan untuk mempertingkatkan perlaksanaan perkhidmatan;

2. Sebagai pengendali dalam penggunaan Sistem GEMS dan TAFIS;

3. Menyediakan permohonan Bajet Jabatan;

4. Membuat permohonan peruntukan rampaian bagi kegunaan lawatan-lawatan sama ada dari dalam atau luar negara;

5. Mengendalikan persuratan, baucer-baucer serta kertas-kertas Majlis Mesyuarat;

6. Menguruskan segala elaun-elaun Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pegawai-Pegawai seperti Elaun Sara Hidup, tiket penerbangan dan lain-lain;

7. Mengendalikan kutipan bulanan Badan Kebajikan dan Sukan Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat dan derma-derma dari Kementerian/Jabatan lain;

8. Mengemaskini senarai perjawatan pegawai dan kakitangan.

 

Carta Organisasi:

 Carta admin.JPG