Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bahagian Keselamatan dan Pemeliharaan Kebersihan

Bahagian Keselamatan dan Pemeliharaan Kebersihan

Fungsi Utama:

1. Memastikan persekitaran bangunan sentiasa selamat dan bersih kepada pegawai/kakitangan kerajaan ataupun orang awam dalam suasana harmoni dan sejahtera.Tugas Dan Tanggungjawab:

1. Mengiringi Perarakan masuk Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara masuk ke Dewan dengan membawa Cokmar dan semasa penangguhan;

2. Memberi nasihat dan mengkaji peraturan keselamatan serta mengawal Pas Keselamatan di dalam Jabatan;

3. Mengawal keselamatan di dalam Dewan khasnya semasa persidangan;

4. Memberi Khidmat bantuan kepada Penguatkuasaan undang-undang seperti Polis Diraja Brunei dan Agensi Keselamatan Kerajaan dalam mengawalselia ciri-ciri keselamatan semasa persidangan dijalankan;

5. Mengiringi dan memberi taklimat kepada rombongan yang melawat serta mengawalselia tatatertib semasa berada di dalam Jabatan atau persidangan;

6. Menyelanggara dan mengawasi kebersihan halaman Jabatan sentiasa kemas serta hiasan dalam bangunan dengan bunga-bunga segar dan cantik


Carta Organisasi:

KESELAMATAN CARTA.JPG