Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bahagian Jurubahasa

Bahagian Jurubahasa
Fungsi Utama, Tugas Dan Tanggungjawab:

1. Bertugas sebagai Jurubahas Serentak semasa Majlis Mesyuarat Negara dijalankan dan sebagai Jurubahasa Turutan jika diperlukan;

2. Membuat kerja-kerja terjemahan;
3. Memikul tugas sampingan sebagai Pegawai Protokol di Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat.‚Äč