Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bahagian Arkib, Rekod dan Penjilid

Bahagian Arkib, Rekod dan Penjilid

​​​​Fungsi Utama:

1. Menyediakan penggambaran kertas-kertas mesyuarat yang hendak dijilid.


Tugas Dan Tanggungjawab:

1. Menyimpan minit-minit mesyuarat untuk diarkibkan bagi kegunaan Jabatan;

2. Mencetak (fotokopi) kertas-kertas kerja, laporan-laporan dan dokumen-dokumen bagi kegunaan Jabatan;

3. Menjilid kertas-kertas kerja, laporan-laporan mesyuarat dalam dan luar negeri dan dokumen-dokumen penting bagi kegunaan Jabatan​.


Carta Organisasi:

PENJILID CARTA.JPG