Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVisi, Misi dan Fungsi

 


VISI

 
Bersedia menghadapi cabaran kontemporari dan responsif dalam meningkatkan perkhidmatan ke arah lebih efisien dan inovatif.

 
MISI

 
Memberikan perkhidmatan yang baik dalam pengendalian Majlis Mesyuarat Di-Raja, Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Majlis Mesyuarat Negara. 

 
FUNGSI

 
Mengendalikan Majlis-Majlis Mesyuarat seperti yang dikehendaki oleh Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Pindaan) 2004, iaitu:

 
i.      Majlis Mesyuarat Di-Raja (Fasal 5)
ii.      Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet (Fasal 10)
iii.      Majlis Mesyuarat Negara (Fasal 23)