Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProfil Jurutulis

​​

JURUTULIS MAJLIS MESYUARAT NEGARA:

YDM Pehin JT

Yang Dimuliakan Pehin Orang kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Haji Judin bin Haji Asar.

Nama:
Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar.

Lahir:
Dilahirkan di Negara Brunei Darussalam pada 13 April, 1942

Pendidikan:

Sekolah Melayu Sengkurong- Sekolah Melayu Sengkurong
Menengah & Pra-Universiti- Maktab Sultan Omar ‘Ali Saifuddien (SOAS)
Ijazah Sarjana- Master of Arts (MA), University of Keele, United Kingdom


Perkhidmatan Kerajaan:

Pegawai Pentadbir Pelatih- 16 September 1961 – 30 November 1964
Pegawai Pentabir- 1 Disember 1964 – 13 April 1965
Timbalan Jurutulis- April 1965 – Disember 1971
Setiausaha Tetap,
Kementerian Pertahanan
-

-
 Januari 1984 – September 1986

 Mei 1996 – 1999

Setiausaha Majlis Mesyuarat- 21 Oktober 1986 – 31 Mac 1993
Setiausaha Majlis Mesyuarat
Menteri-Menteri Kabinet &
Jurutulis Majlis-Majlis
Mesyuarat
- 1 Januari 1993 – Sekarang

Gelaran:

Dikurniakan gelaran Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 8 Julai 1996.


Pingat – Pingat dan Bintang – Bintang Kebesaran:

Pingat Omar ‘Ali Saifuddien Kelas Pertama (1967), Darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa Darjah Ketiga (SLJ – 1968), Pingat Puspa (Emas – 1969), Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Kelas Kedua (DPMB – 1979), Pingat Kerja Lama (PKL – 1982), Pingat Jasa Kebaktian (PJK – 1987), Pingat Bakti Laila Ikhlas (PBLI – 1998), Pingat Sultan Hassanal Bolkiah Kelas Pertama (PHBS – 2010).