Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

16.05.24 Yang Di-Pertua MMN terima kunjungan hormat

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 16 Mei. - Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, hari ini telah menerima kunjungan hormat daripada Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Dato' Raja Reza bin Raja Zaib Shah.

Semasa kunjungan hormat tersebut, kedua-dua belah pihak menghargai persahabatan yang telah terjalin sejak lama dan kerjasama yang baik yang telah dinikmati oleh kedua-dua buah negara, terutamanya dalam bidang perdagangan, pendidikan, pertahanan, sukan, dan dalam bidang-bidang yang lainnya.

Sepanjang tempoh perkhidmatan Tuan Yang Terutama, banyak lawatan di peringkat tinggi dan usaha telah dibuat untuk terus memperkukuh hubungan kedua-dua belah pihak.

TYT juga turut mengucapkan terima kasih kepada negara atas segala bantuan yang telah diberikan di sepanjang tempoh perkhidmatannya dalam merealisasikan semua komitmen dan usaha dalam memajukan dan memperkukuh perhubungan antara kedua-dua buah negara.

Kedua-dua belah pihak berharap agar kedua-dua buah negara terus mengekalkan hubungan baik dan dapat mengembangkan lagi kerjasama.

Yang Berhormat Yang Di-Pertua MMN mengucapkan tahniah kepada TYT atas kejayaannya menjalankan tugas-tugasnya sepanjang tempoh perkhidmatannya.


(Sumber berita: Pelita Brunei)‚Äč

16.05.24 Yang Di-Pertua MMN terima kunjungan hormat