Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

17.07.23 JPM adakan Majlis Doa Kesyukuran

​Sebagai tanda rasa kesyukuran sepanjang 56 tahun pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang merupakan seorang raja yang berdaulat, berwibawa, berjiwa rakyat dan sangat prihatin terhadap kesejahteraan rakyat jelata, Jabatan Perdana Menteri (JPM)  telah mengadakan Majlis Doa Kesyukuran sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Ke-77, Tahun 2023, hari ini.


Dengan rasa syukur di bawah kepimpinan baginda, majlis yang diadakan di Masjid Ash-Shaliheen, Kompleks Bangunan JPM memanjatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala agar baginda dilanjutkan usia, dikurniakan kesihatan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wata'ala serta kekal karar memerintah atas singgahsana dan seterusnya mendoakan semoga Kebawah DYMM dan kerabat diraja dikurniakan taufik, hidayah serta inayah-Nya jua.


Hadir pada majlis tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Yaa Siin, diikuti dengan bacaan Doa Kesyukuran yang dipimpin oleh Imam Tingkat II, Pengiran Muhd. Rafiuddin bin Pengiran Ramle dan seterusnya menunaikan Sembahyang Fardu Asar Berjemaah.


Turut hadir, Timbalan-timbalan Menteri di JPM; Setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha Tetap di JPM; serta pegawai-pegawai dan kakitangan di JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya.


(Sumber Berita: Pelita Brunei)

17.07.23 JPM adakan Majlis Doa Kesyukuran