Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hubungi Kami

Pejabat Jurutulis MajlisMajlis Mesyuarat
Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Huraini binti Pehin Orang Kaya Setia Jaya Dato Paduka Awang Haji Hurairah
Jurutulis Majlis Mesyuarat Di-Raja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara
+673 2380501
+673 2385511
Timbalan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
Dayangku Hajah Zaidah binti Pengiran Haji Petra
Penolong Jurutulis
+673 2380501 ext 213
+673 2385500
Dayang Siti Ajeerah binti Najib @Juvina Aimi binti Najip
Pegawai Perhubungan Awam
+673 2380501 ext 208
+673 2385500
Awang Haji Mohammad Amalul Muttaqin bin Haji Ismail
Pegawai Penyelidik
+673 2380501 ext 243
+673 2385500
Dayang Hajah Nurul Afifah bin Lakat
Setiausaha Sulit
+673 2380501 ext 206
+673 2365511
  
  
  
  
  
  
Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat NegaraYang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman  bin Dato Setia Haji Mohamed TaibPejabat Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara
1
Jurutulis Majlis Mesyuarat Di-Raja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat NegaraYang Mulia Dr. Dayang Hajah Huraini binti Pehin Orang Kaya Setia Jaya Dato Paduka Awang Haji Hurairah+673 2380501+673 2385511Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
1
Timbalan Jurutulis Majlis-Majlis MesyuaratPejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
2
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tkt IIAwang Mohammad Faiq bin Haji Mohd Yassin+673 2380501 ext 242+673 2385544Pejabat Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara
3
Jurubahasa Serentak (Bahagian Jurubahasa)Hajah Haslinda binti Haji Hidup+673 2380501 ext 221+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
3
Bentara Dewan (Bahagian Keselamatan dan Pembersihan)Awang Julkafili bin Rais+673 2380501 ext 257+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
5
Penolong Jurutulis Majlis-Majlis MesyuaratDayangku Hajah Zaidah binti Pengiran Haji Petra+673 2380501 ext 213+673 2385500Unit Persidangan Antarabangsa
2
Unit Persidangan AntarabangsaDayang Susilawati binti Saie+673 2380501 ext 229+673 2385500Unit Persidangan Antarabangsa
5
Setiausaha SulitDayang Hajah Ainon binti Haji Abdullah+673 2380501 ext 207+673 2385544 Pejabat Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara
2
Penolong Pentadbir (Bahagian Pentadbiran dan Kewangan)Awang Haji Bahrin bin Haji Kamis+673 2380501 ext 211+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
4
Jurutera Bangunan (Bahagian Bangunan)Awang Haji Ali bin Najib+673 2380501 ext 233+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
2
Pegawai Perhubungan AwamDayang Siti Ajeerah binti Najib @Juvina Aimi binti Najip+673 2380501 ext 208+673 2385500Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
4
Pegawai Pentadbir Tingkat Khas (Bahagian Pentadbiran dan Kewangan)Awang Haji Mahmud bin Haji Masri+673 2380501 ext 212+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
1
Penolong JurutulisDayangku Hajah Zaidah binti Pengiran Haji Petra+673 2380501 ext 213+673 2385500Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
3
Ketua Pemberita Majlis (Bahagian Laporan)Dayang Sarinah binti Haji Mohd Hashim+673 2380501 ext 228+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
8
Pegawai PenyelidikAwang Haji Mohammad Amalul Muttaqin bin Haji Ismail+673 2380501 ext 243+673 2385500Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
4
Setiausaha Sulit Dayang Hajah Nurul Afifah bin Lakat+673 2380501 ext 206+673 2365511Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
5
Ketua Pembantu Teknik (Bahagian Teknikal)Pengiran Muhammad Fakhri bin Pengiran Haji Abdullah Sani+673 2380501 ext 234+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
6
Penyelia Pejabat (Bahagian Kewangan)Pengiran Yaakub bin Pengiran Haji Mohd Salleh+673 2380501 ext 230+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
9
Pegawai Rekod (Bahagian Rekod dan Penjilidan)Awang Zaini bin Haji Ismail+673 2380501 ext 224+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
10
Penolong Pegawai Kerja Tkt I (Unit Kabinet)Awang Junaidi bin Haji Metussin+673 2380501 ext 238+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
7
Pegawai Perhubungan AwamSiti Ajeerah binti Najib @Juvina Aimi binti Najip+673 2380501 ext 208+673 2385500Unit Persidangan Antarabangsa
3