Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hubungi Kami

Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
Awang Haji Mahmud bin Haji Masri
Pegawai Pentadbir Tingkat Khas (Bahagian Pentadbiran dan Kewangan)
+673 2380501 ext 212
+673 2385500
Awang Haji Ali bin Najib
Jurutera Bangunan (Bahagian Bangunan)
+673 2380501 ext 233
+673 2385500
Hajah Haslinda binti Haji Hidup
Jurubahasa Serentak (Bahagian Jurubahasa)
+673 2380501 ext 221
+673 2385500
Awang Haji Bahrin bin Haji Kamis
Penolong Pentadbir (Bahagian Pentadbiran dan Kewangan)
+673 2380501 ext 211
+673 2385500
Awang Julkafili bin Rais
Bentara Dewan (Bahagian Keselamatan dan Pembersihan)
+673 2380501 ext 257
+673 2385500
Pengiran Muhammad Fakhri bin Pengiran Haji Abdullah Sani
Ketua Pembantu Teknik (Bahagian Teknikal)
+673 2380501 ext 234
+673 2385500
Awang Junaidi bin Haji Metussin
Penolong Pegawai Kerja Tkt I (Unit Kabinet)
+673 2380501 ext 238
+673 2385500
Dayang Sarinah binti Haji Mohd Hashim
Ketua Pemberita Majlis (Bahagian Laporan)
+673 2380501 ext 228
+673 2385500
Pengiran Yaakub bin Pengiran Haji Mohd Salleh
Penyelia Pejabat (Bahagian Kewangan)
+673 2380501 ext 230
+673 2385500
Awang Zaini bin Haji Ismail
Pegawai Rekod (Bahagian Rekod dan Penjilidan)
+673 2380501 ext 224
+673 2385500
  
  
  
  
  
  
Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat NegaraYang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman  bin Dato Setia Haji Mohamed TaibPejabat Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara
1
Jurutulis Majlis Mesyuarat Di-Raja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat NegaraYang Mulia Dr. Dayang Hajah Huraini binti Pehin Orang Kaya Setia Jaya Dato Paduka Awang Haji Hurairah+673 2380501+673 2385511Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
1
Timbalan Jurutulis Majlis-Majlis MesyuaratPejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
2
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tkt IIAwang Mohammad Faiq bin Haji Mohd Yassin+673 2380501 ext 242+673 2385544Pejabat Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara
3
Jurubahasa Serentak (Bahagian Jurubahasa)Hajah Haslinda binti Haji Hidup+673 2380501 ext 221+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
3
Bentara Dewan (Bahagian Keselamatan dan Pembersihan)Awang Julkafili bin Rais+673 2380501 ext 257+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
5
Penolong Jurutulis Majlis-Majlis MesyuaratDayangku Hajah Zaidah binti Pengiran Haji Petra+673 2380501 ext 213+673 2385500Unit Persidangan Antarabangsa
2
Unit Persidangan AntarabangsaDayang Susilawati binti Saie+673 2380501 ext 229+673 2385500Unit Persidangan Antarabangsa
5
Setiausaha SulitDayang Hajah Ainon binti Haji Abdullah+673 2380501 ext 207+673 2385544 Pejabat Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara
2
Penolong Pentadbir (Bahagian Pentadbiran dan Kewangan)Awang Haji Bahrin bin Haji Kamis+673 2380501 ext 211+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
4
Jurutera Bangunan (Bahagian Bangunan)Awang Haji Ali bin Najib+673 2380501 ext 233+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
2
Pegawai Perhubungan AwamDayang Siti Ajeerah binti Najib @Juvina Aimi binti Najip+673 2380501 ext 208+673 2385500Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
4
Pegawai Pentadbir Tingkat Khas (Bahagian Pentadbiran dan Kewangan)Awang Haji Mahmud bin Haji Masri+673 2380501 ext 212+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
1
Penolong JurutulisDayangku Hajah Zaidah binti Pengiran Haji Petra+673 2380501 ext 213+673 2385500Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
3
Ketua Pemberita Majlis (Bahagian Laporan)Dayang Sarinah binti Haji Mohd Hashim+673 2380501 ext 228+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
8
Pegawai PenyelidikAwang Haji Mohammad Amalul Muttaqin bin Haji Ismail+673 2380501 ext 243+673 2385500Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
4
Setiausaha Sulit Dayang Hajah Nurul Afifah bin Lakat+673 2380501 ext 206+673 2365511Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
5
Ketua Pembantu Teknik (Bahagian Teknikal)Pengiran Muhammad Fakhri bin Pengiran Haji Abdullah Sani+673 2380501 ext 234+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
6
Penyelia Pejabat (Bahagian Kewangan)Pengiran Yaakub bin Pengiran Haji Mohd Salleh+673 2380501 ext 230+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
9
Pegawai Rekod (Bahagian Rekod dan Penjilidan)Awang Zaini bin Haji Ismail+673 2380501 ext 224+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
10
Penolong Pegawai Kerja Tkt I (Unit Kabinet)Awang Junaidi bin Haji Metussin+673 2380501 ext 238+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
7
Pegawai Perhubungan AwamSiti Ajeerah binti Najib @Juvina Aimi binti Najip+673 2380501 ext 208+673 2385500Unit Persidangan Antarabangsa
3