Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHubungi Kami

  
  
  
  
Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat NegaraYang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman  bin Dato Setia Haji Mohamed Taib
Setiausaha SulitDayang Hajah Ainon binti Haji Abdullah+673 2380501 ext 207+673 2385544
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tkt IIAwang Mohammad Faiq bin Haji Mohd Yassin+673 2380501 ext 242+673 2385544